Kunstbeurs Leuven

De kunstwerken en de kunstenaars

Van volgende kunstenaars worden topwerken geselecteerd die zullen worden aangeboden op de kunstbeurs ten voordele van het Leuvens Stamcelinstituut en de Navelstrengbloedbank: